Úřední deska

Po dohodě se zřizovatelem bude provoz v období prázdnin přerušen:

 

23. 12. 2022 - 30. 12. 2022 - Vánoční prázdniny

 

17. 7. - 18. 8. 2023 - Letní prázdniny

 

 

 

 

Další dny, kdy bude MŠ uzavřena:

 

28. 9. 2022 - Den české státnosti

 

28. 10. 2022 - Den vzniku samostatného československého státu

 

17. 11. 2022 - Den boje za svobodu

 

7. 4. 2023 - Velký pátek

 

10. 4. 2023 - Velikonoční pondělí

 

1. 5. 2023 - Svátek práce

 

8. 5. 2023 - Den vítězství

 

5. 7. 2023 - Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje

 

6. 7. 2023 - Den upálení Mistra Jana Husa

 

 


ZÁPIS 2023-2024

  • 4.5.2023  SBĚR ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ (v jiný termín po předchozí domluvě)

Osobně: 8.00 – 15.30 hod.

Datovou schránkou: tc8knj5

Poštou: na adresu MŠK žádosti je třeba doložit:      

- vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí) 

- potvrzení o očkování od pediatra 

- originál rodného listu k nahlédnutí

 

Trvalý pobyt dítěte si MŠ ověřuje sama na matrice.

 

Kritéria k přijetí dětí (1).pdf (122066)

 

  • PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

        Registrační číslo vám bude přiděleno osobně při zápisu. Pod tímto číslem naleznete po vyvěšení výsledek přijímacího řízení.

 

  • NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  • 23. 5. 2023 od 13.30 do 15.30 hod. můžete nahlédnout do svého spisu a vyjádřit se k podkladům.

 

  • ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

        2. 6. 2023 – dle registračních čísel ve vitríně před MŠ

 

  • VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ O (NE)PŘIJETÍ 
  • 2. 6. 2023 - osobně v ředitelně MŠ od 10.00 – 14.00 h. (v jiný termín po předchozí domluvě)

  


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ