Vzhledem k tomu, že tyto webové stránky, které jsou zdarma, mají omezenou kapacitu (jen 100 MB),najdete veškeré fotografie nebo videa dětí od měsíce května 2018 do října 2019(po podepsaném dokumentu "Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace" na této adrese:

 

 

  https://msblizevedly.rajce.idnes.cz/


Vážení rodiče,

kvůli ochraně osobních údajů a po poradě s Vámi jsme založili tuto uzavřenou skupinu na facebooku s názvem Pastelky MŠ Blíževedly, abychom do ní vkládali fotografie pořízené na akcích školy i z běžného dne a dále informace týkající se pořádaných akcí a jiné další aktuální informace o chodu mateřské školy. O vstupu do této skupiny musíte požádat. Vyhověno bude pouze rodičům a to na dobu docházky jejich dítěte do MŠ, poté bude přístup zrušen a staré fotografie smazány. V případě, že budete obsah přesdílet mimo skupinu, nesete plnou odpovědnost za případné zneužití těchto fotografií a můžete čelit žalobě ze strany ostatních rodičů. Zároveň vás upozorňujeme na to, že tato skupina slouží pro to, abyste vy jako rodiče byli informování o dění a akcích ve škole a ne ke slovnímu napadání mezi rodiči spojené s vulgaritami a k soukromé konverzaci (v takovém případě bude dotyčným zrušen přístup).