Informace o nás

Vítejte na stránkách mateřské školy Blíževedly.


Projekty

V návaznosti na náš ŠVP, který je zaměřen na environmentální výchovu a podporu zdravého životního stylu, jsme navázali spolupráci s Centrem podpory zdraví, z. ú. Ústí nad Labem (CEPOZ). CEPOZ poskytuje Program školské všeobecné primární prevence nazvaný ,,Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí". Vzájemná spolupráce je vedena snahou seznámit děti navštěvující MŠ, jejich rodiče a pracovníky MŠ se zdravou výživou a zdravým životním stylem, tyto jim hravou formou přiblížit a napomoci jim si je osvojit.

Harmonogram_rev7.docx (17664)


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.


Kontakt

Mateřská škola Blíževedly, příspěvková organizace

471 04 Blíževedly 55

Telefon :487 867 004