Informace o nás

Vítejte na stránkách Mateřské školy Blíževedly.

 

Areál školy tvoří jednopatrová budova s užitným podkrovím a vlastní zahradou v centru obce Blíževedly. Kapacita školy je 37 dětí, které jsou rozděleny do 2 tříd s kapacitou 10 a 27 dětí zpravidla po dvou vzdělávacích ročnících.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně s doplňkovou činností (stravování cizích strávníků).

Celodenní provoz je zajištěn v době 6,00 - 15,30 hod. 

Pedagogický sbor v tomto školním roce tvoří s ředitelkou 4 učitelky. V rámci podpůrných opatření využíváme služeb 2 asistentů pedagoga. Naše MŠ má 5 provozních zaměstnanců - vedoucí stravování, 2 kuchařky, školnici a topiče.

Podrobnější informace najdete v sekci ŠVP.


 

,,Posláním naší MŠ je individuální, otevřený a vstřícný přístup k dětem a jejich rodičům. Jde nám o to, aby se děti díky kvalitnímu ŠVP maximálně rozvíjely ve všech oblastech, zejména pak v oblasti komunikace, socializace a zdravého životního stylu a měly tak co nejjednodušší vstup do ZŠ.”

 

Představu stavu, kterého chceme v budoucnosti dosáhnout, své zaměření a hlavní cíle v dalších nejméně pěti letech jsme společně shrnuli - se zaměstnanci, rodiči i zřizovatelem -  ve vizi, ze které jasně vyplývá směr dalšího rozvoje organizace.

 

,,Chceme se stát školou, která bude přirozeným komunitním centrem. Budeme školou se stálým pedagogickým sborem, využívající výuku anglického jazyka, moderních technologií, polytechnického vzdělávání  a poskytující logopedickou péči.”